Sierra WirelessMOD HL LTE 1.8V10000
1102497
Sierra WirelessMOD HL LTE 1.8V10000
1102498
Sierra WirelessMOD HL ATT LTE 1.8V W/ VZW 3G230
(1+)起订
1+
10+
25+
100+
250+
¥573.5125
¥534.7349
¥495.9830
¥464.9841
¥433.9852
1102498
Sierra WirelessMOD HL ATT LTE 1.8V W/ VZW 3G10000
(500+)起订
500+
1000+
2500+
5000+
¥392.6532
¥376.4157
¥366.0827
¥354.2736
1102498
Sierra WirelessMOD HL ATT LTE 1.8V W/ VZW 3G230
(1+)起订
1+
10+
25+
100+
250+
¥573.5125
¥534.7349
¥495.9830
¥464.9841
¥433.9852
1102561
Sierra WirelessMOD HL VZW LTE 1.8V W/ ATT 3G248
(1+)起订
1+
10+
25+
100+
250+
¥573.5125
¥534.7349
¥495.9830
¥464.9841
¥433.9852
1102561
Sierra WirelessMOD HL VZW LTE 1.8V W/ ATT 3G10000
(500+)起订
500+
1000+
2500+
5000+
¥392.6532
¥376.4157
¥366.0827
¥354.2736
1102561
Sierra WirelessMOD HL VZW LTE 1.8V W/ ATT 3G248
(1+)起订
1+
10+
25+
100+
250+
¥573.5125
¥534.7349
¥495.9830
¥464.9841
¥433.9852
1102576
Sierra WirelessMOD HL HSPA+ 1.8V495
(1+)起订
1+
10+
25+
100+
250+
¥372.7574
¥347.5732
¥322.3890
¥302.2397
¥282.0904
1102576
Sierra WirelessMOD HL HSPA+ 1.8V10000
(500+)起订
500+
1000+
2500+
5000+
¥255.2246
¥244.6702
¥237.9538
¥230.2778
1102576
Sierra WirelessMOD HL HSPA+ 1.8V495
(1+)起订
1+
10+
25+
100+
250+
¥372.7574
¥347.5732
¥322.3890
¥302.2397
¥282.0904
1102611
Sierra WirelessMOD HL GPRS 2G 2.8V AVMS10000
(1+)起订
1+
10+
25+
100+
250+
¥116.0374
¥104.9921
¥96.7039
¥88.4144
¥82.8885
1102611
Sierra WirelessMOD HL GPRS 2G 2.8V AVMS10000
(500+)起订
500+
1000+
2500+
5000+
12500+
¥73.6786
¥69.9947
¥67.1002
¥65.2582
¥63.1531
1102611
Sierra WirelessMOD HL GPRS 2G 2.8V AVMS10000
(1+)起订
1+
10+
25+
100+
250+
¥116.0374
¥104.9921
¥96.7039
¥88.4144
¥82.8885
1102648
Sierra WirelessMOD HL HSPA+ PENTA 1.8V10000
0755-23485500 廖小姐 0755-28892811 蒋先生 013717085518